Juridische informatie en privacyverklaring

Privacyverklaring: Over deze website.

Deze website heeft tot doel (aspirant) klanten te informeren over diensten van Graaf X ICT Services.
Graaf X ICT Services hanteert geen cookies voor haar website.
Gegevens, anders dan niet persoonlijk herleidbare informatie over het aantal bezoekers op deze site, worden niet opgeslagen.
Indien u van mening bent dat deze website onjuiste informatie weergeeft dan verzoeken wij u dit te melden via onze contactpagina.
Wij willen u met deze website zo goed en actueel mogelijk voorzien van relevante informatie. Mist u iets wat hier wel thuis hoort of komt u informatie tegen die niet meer actueel is, dan vinden wij het prettig als u dit via onze contactpagina aangeeft.
Privacyregels van andere websites welke gelinkt zijn aan Graaf X vallen onder de verantwoordelijkheid van deze websites zelf.
Indien u via een link op deze website een proefabonnement op een dienst bij derden aangaat dan gelden ook hiervoor de privacyregels van de betreffende bedrijven. Graaf X zal echter wel informatie over daar eventueel opgeslagen informatie aan haar klanten opvragen indien hierom wordt verzocht.
Voor deze website en de daaruit voortkomende overeenkomsten geldt het gangbare Nederlandse recht.
Van klanten van Graaf X worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, naam- en adresgegevens alsmede eventuele verloopdata van contracten en/of abonnementen (zoals verlopende anti-virus of backupsystemen) in ons systeem vastgelegd. Deze gegevens zijn te allen tijde ter inzage opvraagbaar bij ons.
Deze gegevens worden met geen ander doel opgeslagen dan het optimaliseren van de service voor de klanten van Graaf X en het voldoen aan wettelijke eisen (zoals registratie van gegevens voor de Belastingdienst) of het kunnen uitvoeren van opdrachten.
Persoonlijke gegevens, anders dan noodzakelijke gegevens voor abonnementen of voor het uitvoeren van opdrachten, worden door Graaf X nooit met derden gedeeld.
Bij afloop van een overeenkomst waarbij Graaf X als bemiddelende partij is opgetreden zullen alle relevante gegevens binnen 14 dagen of zoveel eerder dat klanten dit verzoeken bij Graaf X worden vernietigd. Tevens zal bij de derde partij een verzoek tot vernietiging van de gegevens worden neergelegd.
Klanten van Graaf X hebben het recht op correctie en/of vernietiging van (een deel van) hun gegevens indien hierom verzocht wordt.

Over Graaf X juridisch

Graaf X is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34213698.
Graaf X heeft als BTW-nummer NL002172923B33.
Het vestigingsadres van Graaf X is Seringenlaan 48, 1424CJ De Kwakel (geen winkel, bezoek op afspraak).
Algemene Voorwaarden voor consumenten kunt u HIER downloaden (pdf).
De volgens de wet AVG geldende Privacy- en Cookieverklaring (waarin ook opgenomen onze privacyverklaring voor bewaren en vernietigen van data) kunt u HIER downloaden (pdf).
Op verzoek biedt Graaf X ICT bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via email, telefoon of ons contactformulier.